Skip to content

[CSMHPCCTV] Chương 112

♥ Linh Lan ♥

Chương 112: Tính toán của Phùng Thiết Trụ (1)

20130620185020_WLxYe.thumb.600_0

Chu Tiểu Vân rất hối hận ngày đó “một phút nông nổi” chơi đàn trong giờ nhạc, quả nhiên phiền phức cũng theo đó mà đến.

Các học sinh ban 1 đang học thể dục tranh thủ chạy ra ngó, đứng lố nhố bên ngoài phòng học. Cả đám nghển cổ vào trong nhìn. Càng về sau, học sinh kéo đến càng đông. Cô rất vất vả kiên trì đến lúc chuông hết tiết vang lên, lập tức về chỗ.

View original post 1,412 more words

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.